ליזמים: טופס מעודכן להגשת בקשה לצוות התחדשות עירונית

לידיעתכם: עדכנו ושיפרנו את טופס ההגשה לצוות התחדשות עירונית. שימו לב שמעתה אתם ממלאים את הטופס העדכני.

ניתן להוריד אותו בקישור הזה: טופס הגשת בקשה לדיון בצוות התחדשות עירונית

מוזמנים לשלוח את הבקשות ל netan@jda.gov.il