פניה לקבלת הצעות מדיירים- תמ"א 38 חיזוק מבוא שרף 1-2 בגילה

הזמנה להציע הצעות לביצוע פרויקט תמ"א  38 (חיזוק) בשכונת גילה בירושלים

דיירי הבניין ברחוב מבוא שרף 1-2 בשכונת גילה בירושלים, מתכבדים להזמין חברות יזמיות ו/או יזמיות-קבלניות בעלות ניסיון רלוונטי, לבצע פרויקט תמ"א 38 בבניינם, הכולל שתי כניסות ו- 8 יח"ד בכל כניסה, בהמשך לתהליך מקדים שבוצע על ידי המינהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה. הפרויקט יכלול חיזוק הבניין, תוספת ממ"ד והרחבת הדירות הקיימות וכן הקמת 10 יח"ד חדשות על גג המבנה.

מידע נוסף על הפרוייקט ותנאי סף להגשת הצעה מצורפים בהמשך.

לשאלות והבהרות ניתן להפנות בכתב בלבד, לב"כ הדיירים, עו"ד איתמר רואי בכתובת eyeonzion1@gmail.com עד לתאריך 28 בינואר 2018, בשעה 23:59.

את מסמך ההצעה לביצוע הפרויקט יש להגיש במסירה ידנית למשרד עו"ד איתמר רואי, רחוב משמר העם 3, קומה 1, ירושלים, בין הימים ראשון עד חמישי, 22- 28 בפברואר 2018, בין השעות 9:00 עד 17:00, טל' 050-3885970

מובהר כי בקשה זו לקבלת הצעות היא מטעם הדיירים בלבד, ואינה מטעם עיריית ירושלים, מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ או המנהלת להתחדשות עירונית. בהתאם לאמור לעיל, הזמנה זו לקבלת הצעות אינה "מכרז" וכל התהליך ובחירת הזוכה (אם ייבחר) לא יתנהלו בהתאם לדיני המכרזים. עוד יובהר כי ההתקשרות של היזם בהסכם לגבי ביצוע הפרויקט תהיה בהסכם עם הדיירים בלבד.

רקע כללי פרויקט תמא 38 מבוא שרף

תנאי סף ליזם ולקבלן פרויקט תמא 38 מבוא שרף

פרסום בעיתונות