תכולת עבודה חברתית נדרשת מיזמים במתחמי פינוי בינוי

תכולת עבודה חברתית נדרשת מיזמים בקידום תוכניות לפינוי בינוי