תוכניות אב

 תכנית המתאר לירושלים, שהומלצה להפקדה, מהווה את המדיניות התכנונית לקידום תכנון בעיר ירושלים. תכנית המתאר הצביעה על שלוש שכונות כאזורים להתחדשות עירונית: גוננים/קטמונים, קריית היובל וקריית מנחם.

תכנית-אב: מסמך תכנוני, המגדיר באופן עקרוני את מדיניות התכנון הכוללת לאיזור מסוים. תכנית-אב מתוכננת בדרך כלל לשכונה/רובע עירוני והיא מגדירה את מדיניות התכנון לאזור ואת השלד הציבורי (כבישים, חנייה, שטחים ירוקים ומבני ציבור) אשר יתמוך בשימושי הקרקע השונים. מכוח תכנית-אב לא ניתן להוציא היתרי בנייה ויש צורך בהגשת תב"ע (תוכנית בניין עיר) למוסדות התכנון על כל חלק שבו רוצים לבצע שינוי או לבנות.

מתוקף תכנית המתאר מכינה עיריית ירושלים תכניות-אב ותכניות מתאר לכלל השכונות בעיר.

 מידע מפורט על תוכנית האב נמצא באתר של עיריית ירושלים

לינק לדף-  תוכניות אב בירושלים

 

תוכניות ספציפיות להתחדשות עירונית:

תוכנית לשכונת קטמון ח'-ט': הנחיות תכנון- תוכנית מתאר- קטמון ח'-ט'

שכונת גוננים א'-ו':  אוגדן הנחיות תכנון- שכונת גונים

תוכנית אב לשכונת יובלים גנים: הנחיות תוכנית אב- יובלים גנים

תוכנית אב שכונת בית הכרם: נספח תבנית בינוי- בית הכרם 16000

תוכנית אב רסקו: תשריט מצב מוצע- תוכנית אב רסקו

תוכנית אב המושבות: תשריט תוכנית אב המושבות

תוכנית אב ארנונה תלפיות: חלופות בינוי

תוכנית אב לשכונת גילה: תוכנית אב לשכונת גילה