מידע ליזמים


"חובת עריכה כנס דיירים בפינוי בינוי" 

בשעה טובה נחתמו תקנות כינוס אסיפה טרם חתימת עסקת פינוי בינוי.
התקנות מבהירות את ההליך הנדרש מהיזם לעניין כנס בעלי דירות, שיטת התיאום, תכני הכנס מה אמורה לכלול ההצעה שמגיש היזם לבעלי הדירות.

דיירים, ויזמים- אנא עיינו בתקנות החדשות.

קישור לתקנות החדשות 

 

"וובינר בנושא אתגרי תחזוקה" 

 וובינר מיום חמישי 25/11/21

קישור להקלטת זום

Passcode: %36ww7?x

קישור למצגת תחזוקת מבנים גבוהים

קישור למצגת מודל העברת שרביט

 

"וובינר בנושא רישוי" 

 וובינר מיום שלישי 6/7/21

קישור להקלטת זום

Passcode: 9FR&J6Vh

 

קישור למצגות :

 השבחה בהתחדשות עירונית1

מצגת – עדכונים עפי תיקון 101

מצגת הנחיות ליזמים בנושא רישוי

דרישות תנאי סף במחוזית- טפסים:

הגשת תכנית על ידי מי שיש לו עניין בקרקע 

 

"אתגרים בתכניות התחדשות עירונית" 

 וובינר מיום רביעי 27/1/21

קישור להקלטת זום

Passcode: @WuQfWP3

 

קישור למצגות:

מצגת קשישים בהתחדשות עירונית

מצגת סקטור חרדי

שילוב תפעול ותחזוקה בהתחדשות עירונית – 25.1.2021

סיכום שנת 2020 

מסמך הנחיות ליזמים 2020 בנושא קשישים

התחדשות עירונית בירושלים- מפת ההזדמנויות ליזמים

 "וובינר- המעבר מתכנון למימוש" בתכניות להתחדשות עירונית – מפגש יזמים עם מהנדס העיר ירושלים-

קישור להקלטת זום

Passcode: *135Vp=7

 

קישור למצגות :

עבודה חברתית- אגף רווחה-  שירה אבני

היטל השבחה- שמאית עירונית והממונה על היטל השבחה- קרן ג'ראסי

הליכי רישוי – אגף רישוי ופיקוח -שרית כהן

תכנון עיצוב בינוי ופיתוח – צוות אדריכל ראשי – ינאי אפלבוים

הנחיות להכנת הסכם פיתוח – אגף מבני ציבור – חגי רגב 

 

קידום תכניות לפינוי בינוי

תכניות לפינוי-בינוי הן מורכבות ומאתגרות את המערכת התכנונית. מאפייני הבינוי המוצעים בתכניות אלו חורגים לרוב מהמקובל בסביבת המיזם ומהנהוג בעיר. על מנת שמיזם של פינוי-בינוי יקרום עור וגידים יש להתקדם בשלושה צירים במקביל: הציר התכנוני, הציר הכלכלי-שמאי והציר החברתי-קהילתי (התנהלות לא נכונה באחד הצירים האלה תכשיל את המיזם כולו. על מנת לייעל את הטיפול בבקשות הוקם צוות עבודה משותף לעיריית ירושלים – אגף תכנון עיר ומינהל שירותי קהילה, משרד הבינוי ולשכת התכנון המחוזית. צוות זה מתכנס אחת לחודש לדיון בהצעות למיזמים של פינוי-בינוי.

אין ספק שפעילות זו חוסכת לכם, היזמים והמתכננים, התרוצצות מיותרת בין מספר גופים תכנוניים והתמודדות עם אמירות סותרות. אנו, במינהלת להתחדשות עירונית, מרכזים את כלל הפניות לצוות ואחראים על הפצת ההחלטות, המעקב, הבקרה והליווי שוטף של המיזמים השונים, בתיאום עם כלל הגורמים שצויינו ועם בעלי עניין אחרים בעירייה ומחוצה לה.

לסיכום, בירושלים קיימים תנאים ייחודיים לקידום מיזמים של פינוי-בינוי, החל מצוות עבודה משותף, דרך מתווה ברור לאופן קידום התכנית וכלה בהמלצה לפטור מהיטל השבחה. ברור, כי הדרך עד לביצוע המיזם ארוכה, אך אנו ערוכים ללוותו ולסייע לכם ולתושבים ככל הנדרש.

 

 

איך מתנהל התהליך?

מסמכים נדרשים – הגשת יוזמות י-ם

 

 

 

מסמכים להגשת הבקשה:

  1. מצגת להגשת יוזמה (1)
  2. עקרונות חברתיים לתכנון שלב 1

3. דוח חברתי מלא שלב 1

הנחיות חברתיות ליזמים:

  1. להלן רשימת יועצים חברתיים שיכולים לסייע לכם בפרויקטים בליווי התארגנות, ריכוז תהליכי שיתוף ציבור וכתיבת דו"חות חברתיים. יועצים חברתיים להתחדשות עירונית 2019
  2. דרישות חברתיות מיזמים בתהליך הגשת בקשה לפינוי בינוי: תחולת עבודה חברתית במתחמי פינוי בינוי: הנחיות חברתיות ליזמים 2017
  3. חוק המארגנים- חוק המארגנים-2017
  4. דגשים ליזם בעבודה מול בעלי דירות
  5. דרישות חברתיות מיזמים בתהליך הגשת בקשה לפינוי בינוי:  תכולת עבודה חברתית נדרשת מיזמים בקידום תוכניות לפינוי בינוי

 

 מידע ליזמים- מפת פרויקטים

 

 

8223*