מרכז מסחרי קריית מנחם

מסמכי תוכנית מרכז מסחרי קריית מנחם

 

מצורפים קבצי התוכנית לפינוי בינוי במרכז המסחרי קריית מנחם

 

נספח מים וביוב

נספח עצים

נספח תחבורה

תשריט מצב מוצע

הוראות התוכנית

נספח בינוי 1

נספח בינוי 2

נספחו בינוי 3

נספח בינוי 4