מי אנחנו?

המינהלת להתחדשות עירונית ב"הרשות לפיתוח ירושלים" הוקמה על מנת להגדיל את היצע הדיור בירושלים, לשפר את בטיחות המבנים ועמידותם, לתת מענה לזוגות צעירים ולחדש את פני השכונות ברחבי העיר.

באמצעות התחדשות עירונית ניתן לחזק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, להוסיף ממ"דים על מנת לתת הגנה טובה יותר לדיירים, להגדיל את שטח הדירות הקיימות, לשפר את התשתיות הפיסיות של הדירות הקיימות ולשפר את חזות המרחב הציבורי.

חברת הרשות לפיתוח ירושלים–היא תאגיד סטטוטורי שהוקם עפ"י חוק בשנת 1988. בין תפקידיה של הרשות: ליזום,לתכנן ולעודד פעולות לפיתוח הכלכלי של ירושלים. לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ירושלים. לייעץ ולספק מידע הקשור ליוזמות, לתעניות ולמפעלים כלכליים בירושלים.

צוות המנהלת:

 

נטע נסים, ראשת מינהלת התחדשות עירונית – netan@jda.gov.il

הילית שחר, מנהלת תחום קשרי קהילה – hilits@jda.gov.il

רחל בן משה- רכזת הסברה ופניות ציבור- rachel@jda.gov.il

דודי שוורץ- יועץ לציבור החרדי – dudis@jda.gov.il

מעינה נחמה טנא – מנהלת אדמניסטרטיבית – nechamat@jda.gov.il

 

 

מה אנחנו מציעים?

 המנהלת להתחדשות עירונית מציעה אחד או יותר מהשירותים הבאים לבעלי דירות המצויים בתהליכי התחדשות עירונית לבחירתם וללא עלות מצידם.

 

 1. ייעוץ הדרכה וליווי

לבעלי דירות ויזמים בכל תהליך תמ"א 38 או פינוי בינוי בירושלים.

נשמח לספק לכם ערכת מידע, להיפגש לפגישת ייעוץ, להפנות ולחבר לגורמי התכנון, לערוך חוגי בית וכנסי בעלי דירות וללוות אתכם לאורך כל הדרך.

ערכות מידע לתושבים ובעלי דירות

 

2. נוהל סיוע עירוני- מרכז ייעוץ

הנוהל מאפשר הגשת בקשה לקבלת סיוע וליווי לדיירים בנושאים התכנוניים, הכלכליים והחברתיים, באופן חד פעמי וללא תשלום לבעלי דירות העומדים בתנאי הסף ואשר המנהלת החליטה לקבל את הפרויקט שלהם לטיפולה.

התחייבות בעלי הדירות:

 הקמת נציגות שמונתה על-ידי בעלי הדירות לקידום תהליך ההתחדשות העירונית.

לצורך כך יש להציג :

פרוטוקול ועד בית המאשר את מינוי הנציגות והסמכתה לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבית המשותף

או

חתימות של לפחות 51% מבעלי הדירות על הסכמה לבדיקת האפשרויות של התחדשות עירונית בבניין ועל מינוי והסכמת נציגות לצורך זה.

מובהר כי כאמור בנוהל תקבע המנהלת את הפרויקטים שיטופלו על ידה תוך קביעת סדר העדיפויות ביניהם.

 

נוהל סיוע לשנת 2021

 

 3. ניהול תכנון במסגרת מסלול רשויות מקומיות

בדיקת המצב התכנוני ואפשרויות ביצוע פרויקט התחדשות עירונית על המקרקעין.

 1. בדיקת היתכנות ראשונית.
 2. סיוע להתארגנות בעלי הדירות והקמת נציגות, ככל שלא הוקמה קודם לכן.
 3. גיוס מימון לתכנון ממשרד השיכון, אם הפרויקט אושר כפרויקט שבו תהיה השתתפות במימון התכנון (ככלל ההכרה תינתן לפרויקטים מסוג "פינוי בינוי" או "בינוי פינוי").
 4. הכנת תב"ע בשיתוף בעלי הדירות בפרויקטים כאמור בסעיף ד' לעיל.
 5. הגשת תב"ע וליווי התהליך עד לאישורה בפרויקטים כאמור בסעיף ד' לעיל.

התחייבות בעלי הדירות:

חתימה על טופס הצהרה בנוסח שנקבע על ידי משרד השיכון המסמיך את הרשות לפיתות ירושלים לקדם עבורם תכנית בנין עיר.

הטופס מצ"ב- נספח ב.

 

שכ"ט הרשות לפיתוח ירושלים עבור שלב הכנת התב"ע, ישולם על ידי העירייה/משרד השיכון ולא על ידי הדיירים.

לאחר אישור התב"ע, בעלי הדירות יכולים להמשיך לקדם את הפרויקט בכוחות עצמם או להתקשר ישירות עם יזם, בהתאם להחלטתם.

אם בעלי הדירות ירצו בכך, הרשות לפיתוח ירושלים תוכל לסייע להם גם בשלבים הבאים של התהליך.

 

4. ניהול פרויקט

 1. בדיקת התכנות מעמיקה
 2. הכנת פרוגרמה ראשונית על ידי אדריכל, שמאי ויועץ תנועה.
 3. תיאום עם רשויות התכנון.
 4. הכנת מסמכי מכרז עבור הדיירים על מנת שהדיירים יוכלו לבחור את היזם שיבצע את הפרויקט.
 5. ניהול המכרז בשם הדיירים ובשותפות איתם ועם בא כח הדיירים (עורך דין מטעמם) לבחירת יזם לבצוע הפרויקט.
 6. ליווי בעלי הדירות בתהליך ההתקשרות עם היזם שנבחר בשיתוף עם עורך הדין שנבחר על ידי הדיירים לצורך ייצוגם מול היזם.
 7. ליווי לבחירת מפקח על הבנייה

שכ"ט הרשות לפיתוח ירושלים לצורך ליווי שלב הביצוע בפרויקט יורכב משני סעיפים:

1. החזר הוצאות בפועל- תכנון, ליווי חברתי, משפטיות וכד'.

2. 5,000 ש"ח עבור כול יחידת דיור קיימת בתוספת מע"מ

שכר הטרחה ישולם על ידי היזם שייבחר על ידי הדיירים בהתאם לאבני דרך שייקבעו במסמך הפנייה לקבת הצעות.

 

מה היתרונות שלנו?

 • חברה עירונית- שקופה ואמינה שייעודה ותפקידה הוא קידום האינטרסים של העיר והתושבים.
 • הרשות לפיתוח ירושלים מסייעת להתארגנויות של בעלי דירות ולקידום פרויקטים של התחדשות עירונית על ידן.
 • גיוס תקציבי תכנון ממקורות ציבוריים, וזאת לפרויקטים שאושרו כמצדיקים השתתפות ציבורית בתכנון (ככלל פרויקטים של "פינוי בינוי" לסוגיו).
 • יציבות ואיתנות
 • קבלות בשטח
 • ניסיון ומומחיות בניהול פרויקטים
 • הרשות לפיתוח ירושלים פועלת לצורך קידום האינטרסים של העיר ותושביה ו כשירות לאזרח.

 

         פנו אלינו לשאלות נוספות              8223*

או בואו לבקר במשרדים שלנו, רחוב שלומציון המלכה 18, בניין האחים ישראל, קומה 1- ירושלים